INSULINY

insulina Humalog Mix25


Budowa i farmakologia kliniczna:

Humalog Mix25 jest białą, sterylną zawiesiną utworzoną w 25% z insuliny lispro ([Lys (B28), Pro (B29)], analogu insuliny ludzkiej, otrzymywanego metodą inżynierii genetycznej rDNA z zastosowaniem E.coli) i w 75% z zawiesiny protaminowej insuliny lispro. Zasadniczym działaniem insuliny jest regulowanie metabolizmu glukozy. Po podaniu poskórnym Humalog Mix25 wykazuje szybki początek oraz wczesny szczyt działania hipoglikemizującego. Czas działania zawiesiny protaminowej insuliny lispro (NPL), składnika preparatu Humalog Mix25, jest zbliżony do czasu działania insuliny o pośrednim czasie działania insuliny izofanowej (NPH) i wynosi około 15 godzin.

Wskazania:

Humalog Mix25 jest przeznaczony do leczenia chorych z cukrzycą, którzy wymagają stosowania insuliny dla utrzymania prawidłowej homestazy glukozy.

Przeciwwskazania:

Hipoglikemia, nadwrażliwość na insulinę lispro lub inne składniki preparatu.

Ostrzeżenia:

W żadnym przypadku nie wolno podawać preparatu Humalog Mix25 we wstrzyknięciu dożylnym. Pacjenci stosujący Humalog Mix25 mogą wymagać modyfikacji dawki w stosunku do preparatu insuliny stosowanej dotychczas.

Dawkowanie:

Dawkę leku ustala indywidualnie lekarz prowadzący zgodnie z zapotrzebowaniem chorego na insulinę. Humalog Mix25 powinien być podawany tuż przed posiłkiem lub, jeżeli zachodzi taka konieczność, zaraz po posiłku. Humalog Mix25 należy podawać wyłącznie podskórnie.

Działania niepożądane:

Najczęściej występującym podczas stosowania insuliny działaniem niepożądanym jest hipoglikemia. Sporadycznie podczas stosowania preparatu mogą wystąpić reakcje uczuleniowe miejscowe lub ogólnoustrojowe.

Opakowania:

Opakowanie zawiera pięć wkładów z preparatem Humalog Mix25 o pojemności 3 ml przeznaczonych do stosowania w zestawie ze wstrzykiwaczem HumaPen.

insulina Humalog Mix50


Budowa i farmakologia kliniczna:

Humalog Mix50 jest białą, sterylną zawiesiną utworzoną w 50% z insuliny lispro ([Lys (B28), Pro (B29)], analogu insuliny ludzkiej, otrzymywanego metodą inżynierii genetycznej rDNA z zastosowaniem E.coli) i w 50% z zawiesiny protaminowej insuliny lispro. Zasadniczym działaniem insuliny jest regulowanie metabolizmu glukozy. Po podaniu poskórnym Humalog Mix50 wykazuje szybki początek oraz wczesny szczyt działania hipoglikemizującego. Czas działania zawiesiny protaminowej insuliny lispro (NPL), składnika preparatu Humalog Mix50, jest zbliżony do czasu działania insuliny o pośrednim czasie działania insuliny izofanowej (NPH) i wynosi około 15 godzin.

Wskazania:

Humalog Mix50 jest przeznaczony do leczenia chorych z cukrzycą, którzy wymagają stosowania insuliny dla utrzymania prawidłowej homestazy glukozy.

Przeciwwskazania:

Hipoglikemia, nadwrażliwość na insulinę lispro lub inne składniki preparatu.

Ostrzeżenia:

W żadnym przypadku nie wolno podawać preparatu Humalog Mix50 we wstrzyknięciu dożylnym. Pacjenci stosujący Humalog Mix50 mogą wymagać modyfikacji dawki w stosunku do preparatu insuliny stosowanej dotychczas.

Dawkowanie:

Dawkę leku ustala indywidualnie lekarz prowadzący zgodnie z zapotrzebowaniem chorego na insulinę. Humalog Mix50 powinien być podawany tuż przed posiłkiem lub, jeżeli zachodzi taka konieczność, zaraz po posiłku. Humalog Mix50 należy podawać wyłącznie podskórnie.

Działania niepożądane:

Najczęściej występującym podczas stosowania insuliny działaniem niepożądanym jest hipoglikemia. Sporadycznie podczas stosowania preparatu mogą wystąpić reakcje uczuleniowe miejscowe lub ogólnoustrojowe.

Opakowania:

Opakowanie zawiera pięć wkładów z preparatem Humalog Mix50 o pojemności 3 ml przeznaczonych do stosowania w zestawie ze wstrzykiwaczem HumaPen.

isulina Humalog


Budowa i farmakologia kliniczna:

Humalog jest biosyntetycznym szybkodziałającym analogiem insuliny ludzkiej, w którym w łańcuchu B zamieniono miejscami aminokwasy tak, że lizyna zajmująca pozycję 29 umieszczona została w pozycji 28 (B28Lys), a prolina zamiast w pozycji 28 została umieszczona w pozycji 29 (B29Pro). Podstawową właściwością Humalogu podobnie jak innych insulin jest regulacja metabolizmu glukozy. Działanie Humalogu rozpoczyna się w czasie 0-15 minut od wstrzyknięcia podskórnego, osiąga większe nasilenie po 40 minutach do 1 godziny i utrzymuje się przez 3-5 godzin.

Wskazania:

Cukrzyca insulinozależna (typu1). Cukrzyca insulinoniezależna (typu2) jeśli leczenie dietą oraz doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi nie daje zadowalających wyników.

Przeciwwskazania:

Hipoglikemia, nadwrażliwość na Humalog lub któryś ze składników preparatu.

Ostrzeżenia:

W związku z szybkim działaniem zaleca się podawanie Humalogu w czasie 0-15 minut przed posiłkiem, jednak nie u chorych, u których poziom glukozy przed posiłkiem jest niski. Dla ustalenia optymalnej kontroli glikemii u chorych z 1 typem cukrzycy może być konieczne dostosowanie dawki insuliny długodziałajacej lub o pośrednim czasie działania.

Dawkowanie:

Humalog jest przeznaczony do podawania podskórnego w czasie 0-15 minut przed posiłkiem. Tak jak w przypadku innych insulin dawkowanie Humalogu musi być indywidualnie dobrane w przypadku każdego chorego, z uwzględnieniem jego sposobu odżywiania.

Działania niepożądane:

Tak jak podczas stosowania tradycyjnych insulin może wystapić hipoglikemia, hipokalemia, reakcje immunologiczne miejscowe i uogólnione.

Opakowania:

Wkłady do wstrzykiwaczy 1,5 ml i 3 ml zawierające 100 j.m. w 1ml.

Uwaga:

Wkłady preparatu Humalog przeznaczone są wyłącznie do stosowania we wstrzykiwaczach HumaPen (Humalog 3 ml) oraz we wstrzykiwaczach BD-pen (Humalog 1,5 ml)insuliny


przyrost glikemii 2 godziny po posiłku


epizody nocnej hipoglikemii u pacjentów z typem 2 cukrzycy


ciężkie hipoglikemie u pacjentów z typem 1 cukrzycy


średnia liczba epizodów hipoglikemii w ciągu 3 miesiecy terapii, u chorych z typem 2 cukrzycy


iniekcja a pora posiłku


średni wzrost glikemii po standardowym posiłku u pacjentów z typem 2 cukrzycy i zdrowych ochotników


PRODUKTY FIRMY logo LillyWSTRZYKIWACZE

Wynalezienie wstrzykiwaczy sprawiło, że samodzielne wstrzykiwanie insuliny stało się wygodniejsze i dokładniejsze. Zaprojektowane jako pojedyncze, niewielkich rozmiarów urządzenia, wyeliminowały niedogodność mieszania insulin i skomplikowanego odmierzania dawek, co nieodłącznie związane było ze stosowaniem tradycyjnych strzykawek i fiołek. Wstrzykiwacze tego typu są często nazywane "penami", ponieważ zostały tak zaprojektowane, aby ich kształt przypominał wieczne pióro, co czyni je bardziej dyskretnymi. Jednorazowo, fabrycznie napełniony insuliną wystarcza na kilka dni. Peny wymagają wymiany pojemników z insuliną, co nie nastręcza większych trudności. Każdy pojemnik zawiera insulinę, która wystarcza na kilka dni.logo HumaPen
wstrzykiwacz Pen
wstrzykiwacz Pen w pudełku

Zalety urządzenia:

PRODUKTY FIRMY logo LillyJAK PRZECHOWYWAĆ INSULINĘ ?

Najlepszym miejscem przechowywania insuliny jest lodówka (temp. 2-8oC). Jeżeli nie masz możliwości tam jej przechowywać, umieść ją w najzimniejszym miejscu, do jakiego masz dostęp. Należy unikać zbyt wysokiej temperatury, światła słonecznego, wstrząsania. Insulina jest stosunkowo trwała i jeżeli jest prawidłowo przechowywana, zachowa swoje właściwości do daty przydatności do użytku. Oto kilka wskazówek dotyczących przechowywania insuliny:JAK WSTRZYKIWAĆ INSULINĘ ?

Jako chory na cukrzyce powinieneś znać podstawy wiedzy o wstrzykiwaniu insuliny po to, żeby w pełni wykorzystać zalety preparatów insulinowych i wstrzykiwacza. Wiedząc na przykład jak i gdzie wstrzykiwać, wpływasz na szybkość wchłaniania insuliny z tkanki podskórnej. Możesz w ten sposób uzyskać lepszą kontrolę nad stężeniem cukru we krwi
Kiedy wstrzykujesz insulinę, igła powinna być wbita na tyle głęboko, żeby dosięgnąć tkanki podskórnej, ale nie tak głęboko, aby zranić mięsień. Wstrzyknięcie insuliny w mięsień nie jest niebezpieczne, lecz niewskazane, ponieważ, zaburza czas wchłaniania i działania insuliny.
Zanim przygotujesz się do wstrzyknięcia insuliny musisz upewnić się, że twoje ręce i miejsce wstrzyknięcia są czyste. Obecnie nie zaleca się dezynfekcji skóry alkoholem albo innym środkiem dezynfekującym, wystarczające jest mycie ciepłą wodą i mydłem.
Gdy uważasz, że insulina jest zbyt zimna po wyjęciu z lodówki, możesz przed wstrzyknięciem ogrzać fiolkę w rękach.
Wybierając miejsce wstrzyknięcia powinieneś wziąć pod uwagę dwie rzeczy: jak szybko insulina powinna zadziałać i jak uniknąć zbyt częstego nakłuwania tych samych miejsc.

Szybkość wchłaniania
Pomimo, że zawsze wstrzykujesz insulinę podskórnie, to szybkość jej wchłaniania do krwi zależy od miejsca wstrzyknięcia. Po wstrzyknięciu w tkankę podskórną brzucha, insulina dotrze do krwi nieco szybciej niż gdybyś wstrzyknął insulinę w udo, ramię czy pośladek.
Dlatego lekarze zalecają wstrzykiwanie w brzuch w przypadku, kiedy używasz krótko działającej insuliny, natomiast kiedy wstrzykujesz insulinę o pośrednim czasie działania, zalecane jest podanie jej w udo.
Gotowe mieszanki insuliny krótko działającej o przedłużonym działaniu powinny być wstrzykiwane w tkankę podskórną brzucha.

Obszar wstrzykiwania
Po wybraniu obszaru wstrzykiwania (brzuch, udo, ramię) powinieneś dbać o to, by nie wykonywać zastrzyków stale w te same punkty. Powierzchnia uda czy brzucha jest dość duża, więc bez trudu unikniesz wstrzyknięć w to samo miejsce. Zapobiegniesz w ten sposób powstawaniu podskórnych guzków (zgrubień, zrostów), będących nie tylko defektem kosmetycznym - wchłanianie insuliny z tak zmienionej tkanki podskórnej jest utrudnione.
Dla zapewnienia regularnego wchłaniania insuliny ważna jest zmiana miejsc iniekcji i nie powtarzanie wstrzykiwania w ten sam punkt.
Ważne jest jednak, aby zmiana miejsca wstrzyknięcia dokonywana była w obrębie jednego obszaru - np. wstrzyknięcia poranne - w różne miejsca tkanki podskórnej brzucha, wieczorne - w różne miejsca tkanki podskórnej uda.JAK PRZYGOTOWAĆ INSULINĘ DO WSTRZYKNIĘCIA ?

Jeśli używasz strzykawek i fiolek
 1. Należy się upewnić, czy używana strzykawka jest wyskalowana odpowiednio do stężenia stosowanego preparatu insuliny.

 2. Zawsze należy używać strzykawek tego samego rodzaju i tego samego producenta.

 3. Jeśli stosuje się tylko jeden rodzaj insuliny, to:
  Należy nabrać do strzykawki objętość powietrza odpowiadającą objętości przepisanej dawki insuliny i wprowadzić je do fiolki. Następnie należy obrócić fiolkę dnem do góry, wciągnąć do strzykawki właściwą dawkę insuliny i wyciągnąć igłę z fiolki. Usunąć powietrze ze strzykawki i sprawdzić, czy dawka jest prawidłowa.

 4. Jeśli miesza się dwa rodzaje insuliny, to:
  Należy nabrać do strzykawki taką objętość powietrza, która odpowiada dawce insuliny w zawiesinie (mętnej) i wprowadzić powietrze do fiolki zawierającej zawiesinę insuliny (mętną), po czym wyciągnąć igłę. Następnie nabrać do strzykawki objętość powietrza odpowiadającą dawce roztworu insuliny (przezroczystego). Wprowadzić powietrze do fiolki z roztworem insuliny (przezroczysty), obrócić fiolkę dnem do góry i nabrać do strzykawki przepisaną dawkę insuliny. Usunąć powietrze ze strzykawki i sprawdzić, czy dawka leku jest prawidłowa. Wprowadzić igłę do fiolki z zawiesiną insuliny i nabrać przepisaną dawkę leku. Zawsze nabierać insuliny w tej samej kolejności i natychmiast wstrzykiwać.

 5. Sposób wykonania wstrzyknięcia: Ując skórę między dwa palce, a następnie wbić igłę w tak utworzony fałd skórny pod kątem ok. 45 stopni i wstrzyknąć insulinę pod skórę.

 6. Wyciągnąć igłę i lekko ucisnąć miejsce wstrzyknięcia na kilka sekund, aby zapobiec wyciekaniu insuliny.Jeśli używasz wstrzykiwacza
 1. Dokładnie wymieszaj insulinę, aż do uzyskania jednolicie białego zabarwienia zawiesiny.
  Nakręć igłę na końcówkę wstrzykiwacza. Zdejmij nasadkę oraz wewnętrzną osłonkę igły i usuń pęcherzyki powietrza.

 2. Nastaw dawkę pokrętłem.

 3. Po ustawieniu dawki wbij igłę pod kątem prostym w tkankę podskórną. Wstrzyknij insulinę poprzez naciśnięcie do oporu przycisku wstrzykiwacza. Po wstrzyknięciu igła powinna pozostawać w tkance podskórnej co najmniej przez 6 sekund.WSTRZYKNIĘCIE INSULINY

Wstrzykuj insulinę powoli, delikatnie naciskając przycisk wstrzykiwacza. Wolno wstrzykiwana insulina jest odpowiednio dystrybuowana w tkance. Trzymaj przycisk naciśnięty i poczekaj około sześciu sekund. Zapewni to wstrzyknięcie całej dawki i zapobiegnie wyciekowi insuliny.Insuliny innych firm (kliknij na napis)powrót do góry